Theorie en oefenvragen

Volg onze leermethode en
slaag zeker voor het theorie-examen!

A. De openbare weg
De rijbaan 35 vragen met code
De rijstroken 33 vragen met code
Het fietspad 19 vragen met code
De autosnelweg 39 vragen met code
De autoweg 22 vragen met code
Speciale plaatsen 38 vragen met code
B. De weggebruikers
De voetgangers 19 vragen met code
De bestuurders 16 vragen met code
C. De auto
De personenauto 19 vragen met code
Lading - zitplaatsen 30 vragen met code
De lichten 24 vragen met code
D. De snelheid
Snelheid 52 vragen met code
Stopafstand 13 vragen met code
E. Kruisen en inhalen
Kruisen 26 vragen met code
Inhalen (1) Zie volgende les
Inhalen (2) 51 vragen met code
F. De voorrang
Bevoegde personen 27 vragen met code
Verkeerslichten 40 vragen met code
Kruispunten borden 44 vragen met code
Voorrang van rechts 39 vragen met code
Voorrang - afslaan 21 vragen met code
Trein - tram - bus 40 vragen met code
G. Waar rijden
Verboden rijrichting 35 vragen met code
Verplichte rijrichting 26 vragen met code
H. Stilstaan en parkeren
Parkeren (1) 35 vragen met code
Parkeren (2) 30 vragen met code
Parkeren (3) 27 vragen met code
I. Varia
Alcohol - drugs 34 vragen met code
Ongeval - EHBO 42 vragen met code
Milieu 20 vragen met code
Techniek 43 vragen met code
De verkeersborden
De borden 85 vragen met code